1. TARAFLAR
1.1. ŞİRKET

Ünvan:

Kapkutu İnternet Hizmetleri A.Ş.

Adres:

Kimya San. O.S.B. Melek Aras Bulvarı No:43 Tuzla İstanbul

Telefon:

0850 255 5888

E-Posta:

info@kapkutu.com

T.C.

Tuzla

497 082 6225

MERSİS Numarası:

0497082622500001


Sözleşmenin devamında ŞİRKET olarak anılacaktır.

1.2. KİRACI

Unvan:

Damla Tomsuk

Adres:  

Kaptanpaşa Mah IETT Blok Sok. Ümit Sts A Blok D:37 İstanbul/Şişli/Kaptanpaşa

Telefon:

+90 (549) 748 22 08

E-Posta:

damla.tomsuk@arcelik.com

T.C.  

33697477770

        
Sözleşmenin devamında MÜŞTERİ olarak anılacaktır.

2. KONU

2.1. İşbu sözleşmenin konusu, MÜŞTERİ’nin ŞİRKET’e ait www.kaplumbox.com internet sitesinden (“WEBSİTESİ”) elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve kiralama ücreti belirtilen ürünün kiralanması ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

2.2. MÜŞTERİ’nin, ŞİRKET’in, isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, kiralamaya konu olan malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere kiralama fiyatı, kiralanma süresi, ödeme sekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. kiralamaya konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde ŞİRKET tarafından bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. WEBSİTESİ’nde yer alan ön bilgilendirme ve müşteri tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

İşbu Mesafeli Taşınır Kiralama Sözleşmesi (“SÖZLEŞME”) Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’e uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları Sözleşme tahtında Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’ten kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu sözleşmenin konusu, MÜŞTERİ’nin, Kapkutu İnternet Hizmetleri A.Ş.’ye ait www.kaplumbox.com veya sunulan hizmete bağlı diğer alan adları üzerinden (“WEBSİTESİ”), ŞİRKETe ait ürünlerin kiralanmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, sözleşmede belirtilen niteliklere sahip MAL/HİZMETin kiralanması ve teslimi ile ilgili olarak Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması oluşturur.

3. KİRALAMA KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER

3.1. Ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi, vergiler dahil kiralama bedeli (adet birim fiyat olarak) ürün içeriğinde belirtildiği gibidir.

3.2. Ödeme şekli:      

3.3. Diğer yandan vadeli ödemelerin sadece bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, MÜŞTERİ, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ve MÜŞTERİ arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.4. Sözleşme MÜŞTERİ tarafından onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup, MÜŞTERİ’nin ŞİRKET’ten kiralamış olduğu MAL/HİZMET’in MÜŞTERİ’ye teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. MAL/HİZMET, MÜŞTERİ’nin sipariş formunda ve işbu sözleşmede belirtmiş olduğu adreste bulunan kişi/kişilere teslim edilecektir.

Teslimat Adresi:

Kaptanpaşa Mah IETT Blok Sok. Ümit Sts A Blok D:37

Teslim Edilecek Kişi:  

Damla Tomsuk

Fatura Adresi: 

Kaptanpaşa Mah IETT Blok Sok. Ümit Sts A Blok D:37 İstanbul/Şişli/Kaptanpaşa

Kiralama Süresi:

2 hafta

Kira Başlangıç Tarih:

11.08.2020

Kira Başlangıç Saat:

09:00-14:00

Kira Bitiş Tarih:

25.08.2020

Kira Bitiş Saat

09:00-14:00


MAL/HİZMET’in teslimat masrafları MÜŞTERİ'ye aittir. ŞİRKET’in, WEBSİTESİ’nde teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafları ŞİRKET’e ait olacaktır. Malın teslimatı; ŞİRKET’nın stoğunun müsait olması ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. ŞİRKET MAL/HİZMET’i, MÜŞTERİ tarafından MAL/HİZMET’in sipariş edilmesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Herhangi bir nedenle Aıcı tarafından MAL/HİZMET bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, ŞİRKET MAL/HİZMET’in teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Teslimatlar anlaşmalı nakliye şirketi ya da ŞİRKET’İn kendi vasıtaları ile MÜŞTERİ’nin yukarıda belirtilen adresinde elden teslim edilecektir. Teslim anında MÜŞTERİ’nin adresinde bulunmaması durumunda dahi ŞİRKET edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. 

4. MÜŞTERİNIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

4.1. MÜŞTERİ, sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

4.2. MÜŞTERİ kiralama süresi sonunda ŞİRKET’ten kiralamış olduğu tüm ürünleri hasarsız, eksiksiz, tam olarak, belirlenen tarih ve saatte ŞİRKET’e geri vermek zorundadır. ŞİRKET tarafından kiralanan ürünlerdeki tüm hasardan kullanım süresi boyunca MÜŞTERİ sorumludur ve ŞİRKET bu hasarların tazmin edilmesini MÜŞTERİ’den talep edebilecektir. Kiralama süresi sonunda ŞİRKET’e teslim edilmemiş olan ürünler hakkında ŞİRKET tarafından belirlenen güncel kiralama ücreti üzerinden MÜŞTERİ’ye ayrıca fatura kesilecek olup geciken iade süresi boyunca oluşan ücreti MÜŞTERİ’den talep edilecektir. Ayrıca ŞİRKET gecikmeden kaynaklı sözleşmedeki ürünleri üçüncü kişilere kiralayamamasından dolayı oluşacak kazanç kaybı ile oluşacak tüm zararlarının tazminini MÜŞTERİ’den talep edecektir.

4.3. MÜŞTERİ dilerse kiraladığı ürünlerin durumunu belgelemek amacıyla teslim fotoğraf çekebilir. Teslimat sonrası ürünlerde oluşacak hiç bir hasar veya eksikten ŞİRKET’in sorumlu olmadığını önceden kabul ve taahhüt eder.

4.4. Kiralama süresi sonunda MÜŞTERİ’ye teslim edilen ve ŞİRKET’e iade edilecek ürünler yalnızca ŞİRKET tarafından belirlenen nakliye şirketleri veya kendi dağıtım ağı ile kimlik kontrolü yapılarak ŞİRKET tarafından teslim alınacaktır. Farklı bir nakliye şirketi ile geri gönderim talep edilemez. Sipariş edilen Paket teslim alınırken, ŞİRKET yetkilileri tarafından ürünlerin kontrolü sağlanacak olup, hasarlı ürünler hakkında tutanak tanzim edilecektir. MÜŞTERİ ürünleri ŞİRKET teslimat yetkilisine eksiksiz ve sağlam olarak teslim edilmiş edecektir. ŞİRKET, MÜŞTERİ’den kaynaklı gecikme durumunda uğranılan zararların tazminine ilişkin tüm talep hakları saklıdır.

4.5. MÜŞTERİ kiralamış olduğu tüm ürünleri özenle kullanma ve teslim aldığı gibi iade etmek durumundadır. Kiralanan ürünlerin kullanımı sırasında ürünlere kendisi, yetkilisi, çalışanları vs. ya da üçüncü kişilerce verilen tüm dolaylı ya da dolaysız zararlardan MÜŞTERİ sorumludur. Kiralanan ürünlerin tesliminden sonra ürünlerin fiziken MÜŞTERİ’nin uhdesinde veya gözetiminde olmadığı durumlarda dahi MÜŞTERİ, bu sorumluluklardan kurtulamaz. MÜŞTERİ tarafından ürünlerin kullanılması, taşınması, fayda elde edilmesi ve sair tüm durumlarda yetkilendirilmiş ya da yetkilendirilmemiş üçüncü kişilerin dahi neden olduğu olumlu, olumsuz, dolaylı veya dolaysız tüm zararlarını tazmin konusunda ŞİRKET’e karşı sorumlu olup ŞİRKET’in üçüncü kişilerin vermis olduğu zararlara karşı ayrıca talep ve dava hakları saklıdır.

4.6. MÜŞTERİ, sipariş vermekle birlikte iş sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayıldığını ve sözleşmede belirtilen ödeme şekline uygun ödemeyi yapacağını kabul ve taahhüt eder.

4.7. MÜŞTERİ, WEBSTESİ üzerinden KİRALAYANIN isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, kiralamaya konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere kiralama fiyatı, ödeme sekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. kiralamaya konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgi sahibi olduğunu bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini kabul ve beyan eder. 

4.8. Bir önceki maddeye bağlı olarak MÜŞTERİ, ürün sipariş ve ödeme koşullarının, ürün kullanım talimatlarının, olası durumlara karşı alınan tedbirlerin ve yapılan uyarıların olduğu WEBSİTESİ sipariş/ödeme/kullanım prosedürü bilgilerini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.9. MÜŞTERİ, aldığı ürünü iade etmek istemesi durumunda ne surette olursa olsun ürüne ve ambalajına zarar vermemeyi, iade anında fatura aslını ve irsaliyesini iade etmeyi kabul ve taahhüt eder.

4.10. Müşteri teslim aldığı ürünün kullanım amacını değiştiremez, 3. kişilere kiralayamaz, devredemez ve kullandıramaz. Aksi bir durumun tespit edilmesi halinde Müşteri, KİRALAYANA kiralanan tutarı kadar cezai şart ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

4.11. MÜŞTERİ, WEBSİTESİ’nde yer alan sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, kiralama fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin olarak ŞİRKET tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. MÜŞTERİ tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan ŞİRKET iletişim bilgilerinin sağladığı kanallarla ulaştırabilirler.

4.12. MÜŞTERİ, işbu Sözleşme’yi ve Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce ŞİRKET tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

4.13. MÜŞTERİ’nin, Sözleşme konusu MAL/HİZMET’i teslim almadan önce muayene edecek tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı MAL/HİZMET’i  teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir. MÜŞTERİ tarafından teslim alınan MAL/HİZMET’in hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra MAL/HİZMET’in sorumluluğu ve hasarlar MÜŞTERİ’ye aittir. MAL/HİZMET’in tesliminden sonra MÜŞTERİ’ye ait kredi kartının MÜŞTERİ’nin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun MAL/HİZMET bedelini ŞİRKET’e ödememesi halinde, MÜŞTERİ kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla MAL/HİZMET’i 3 (üç) gün içinde ŞİRKET’e iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri MÜŞTERİ’ye aittir.

4.14. MÜŞTERİ bilgilerini eksiksiz ve hatasız girmelidir. Teslimat için telefon numarası ve vergi numarası / T.C. kimlik numarası girilmesi zorunludur.

4.15. MÜŞTERİ; İnternet Sitesine üyeolurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, ŞİRKET’un bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini peşinen beyan ve taahhüt eder.

4.16. MÜŞTERİ, ŞİRKET tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, paylaşamaz, MÜŞTERİnin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. MÜŞTERİnin şifresinin ele geçirilmesi, bir başkasının aynı şifre ile işlem yapması halinde, MÜŞTERİ söz konusu işlem sonucu oluşan ve ŞİRKET’a olan ödemeleri eksiksiz olarak ve zamanında yapmakla yükümlüdür. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından ŞİRKET’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, ŞİRKET’un söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır. ŞİRKET; güvenlik vb. herhangi bir sebeple MÜŞTERİ’ye ait şifreyi sürekli veya geçici olarak kullanılamaz hale getirebilir.

4.17. MÜŞTERİ, İnternet Sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran MÜŞTERİ’yi bağlayacaktır.

4.18. MÜŞTERİ, İnternet Sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, MÜŞTERİ başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (Spam, Virus, Truva Atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

4.19. İnternet Sitesinde MÜŞTERİ tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen MÜŞTERİlerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin ŞİRKET ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. ŞİRKET’un MÜŞTERİnin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle MÜŞTERİnin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.20. MÜŞTERİ, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen yazılımları ve verileri izinsiz olarak kullanan MÜŞTERİye aittir.

4.21. ŞİRKET; MÜŞTERİnin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya ŞİRKET’a tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) ŞİRKET ve ŞİRKET WEBSİTESİ ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

4.22. ŞİRKET WEBSİTESİ’nin virusvirüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda MÜŞTERİ, ŞİRKET WEBSİTESİ’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

4.23. ŞİRKET; sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya ŞİRKET WEBSİTESİ’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

4.24. Taraflar; ŞİRKET’a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK. HUMK madde 287193′e uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

5. ŞİRKET’İN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

5.1. ŞİRKET, Sözleşme konusu MAL/HİZMET’in Tüketici Mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz şekilde MÜŞTERİ’ye teslim edilmesinden sorumludur. ŞİRKET, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu MÜŞTERİ’ye mümkün olan en kısa sürede bildirmekle yükümlüdür Sözleşme konusu MAL/HİZMET, MÜŞTERİ'dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden ŞİRKET sorumlu tutulamaz.

5.2. Kiralamada bulunan ürünlere ilişkin stok durumları ŞİRKET stoklarından güncellenmektedir. ŞİRKET stoklarında güncellemelere rağmen, elde olmayan sebeplerden dolayı tükenmiş olan ürünlerin gönderim süresi uzayabilir. Bu durumda müşteri telefon veya e-posta yolu ile bilgilendirilir.Müşterinin talebine göre şipariş değiştirilebilir, gönderim beklenebilir veya sipariş iptal edilebilir. Siparişin iptali durumunda, ödeme kredi kartı ile yapılmışsa kredi kartına, kredi kartıyla taksitli işlemlerde aynı taksit sayısıyla, ödeme banka havalesi ile yapılmışsa müşterinin belirttiği bir banka hesabına geri havale edilir.

5.3. İnternet sitesinde kiralanan tüm ürün fiyatlarını, serbest ekonomi kuralları gereği, ŞİRKET belirler. Etiket Fiyatı, Kiralama Fiyatı ve İndirimli Fiyat buna dahildir. MÜŞTERİ, ürün üreticisi, ithalatçısı veya dağıtıcısı dahil hiç kimsenin fiyatın değiştirilmesi konusunda zorlama yetkisi yoktur. Yazım hataları istisnadır.

5.4. MÜŞTERİ siparişi verdiği an, sipariş için girdiği bilgilerin kontrolleri yapılır. Bu nedenle MÜŞTERİ Siparişinin gönderilmesinden önce öncelikle, siparişin onaylandığına ilişkin e-postanın MÜŞTERİye gönderilmesi gerekmektedir.

5.5. Cuma günleri saat 15:30’dan sonra verilen siparişler Pazartesi günü işleme alınır. Bayram ve tatil günlerine denk gelensiparişler takip eden ilk iş günü işleme alınır.

5.6. Taşımacılık ve teslimat ücretleri, siparişlerin içeriğine, seçilen teslimatın türüne ve teslimatın yapılacağı ile göre değişiklik gösterir. Taşıma ücret bilgileri, alışverişin gerçekleştiği ödeme ekranlarında ayrıntılı olarak görülebilir.

5.7. Teslimatlar yalnızca ŞİRKET tarafından belirlenen nakliye şirketleri veya kendi dağıtım ağı ile kimlik kontrolü yapılarak teslim edilir. Farklı bir nakliye şirketi ile teslimat talep edilemez. Sipariş edilen Paket teslim alınırken, mutlaka kontrol edilmeli hasarlı veya hatalı paketler teslim alınmamalıdır. Paket teslim alındığı anda, MÜŞTERİ Siparişi, teslimat yetkilisi tarafından eksiksiz ve sağlam olarak teslim edilmiş sayılacaktır. Sipariş teslimatında gecikme olması durumunda MÜŞTERİ bunu derhal ŞİRKET’e bildirmekle yükümlüdür.

5.8. ŞİRKET sanal mağaza üzerinden kiralayacağı ürün çeşitlerini kendi kararları doğrultusunda seçme konusunda serbesttir. MÜŞTERİ’nin bu konu ile ilgili itiraz hakkı yoktur.

6. İADE PROSEDÜRÜ

6.1. MÜŞTERİ’nin sanal mağaza üzerinden yapmış olduğu kiralama siparişlerine ilişkin İptal talepleri ürünlerin teslimine en geç 24 saat kala ŞİRKET’e bildirildiği takdirde tüm tutar her hangi bir kesinti yapılmadan 14 (ondört) gün içinde MÜŞTERİ’nin kullanılan işlemlerde ödeme şekliyle aynı şekilde kredi kartına ya da banka havalesi ile verilen siparişlerde banka hesabına iade edilecektir. Diğer iptal talepleri hakkında ise yine 14 (ondört) gün içinde olmak üzere:

  • Kiralama siparişinin teslimine 24 saatten daha az bir süre kaldığı durumlarda 150,00 TL tutarında kesinti uygulanacaktır.
  • Kiralanan ürünlerin teslim edilmesinden sonra en fazla 7 gün içindeki iade taleplerinde fatura tutarının %10’u iade edilecektir.
  • Kiralanan ürünlerin tesliminden 7 gün geçtikten sonra ise hiç bir suretle ücret iadesi talepleri kabul edilmeyecektir.

6.2. İade için, kiralanan ürünün işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmış olması tahrip edilmemiş ve bozulmamış olması ve iptal/iade talebine ilşikin ŞİRKET’e yazılı bildirimde bulunulması gerekmektedir. Aksi hallerde ŞİRKET’in ürünlere gelen zararların giderilmesine karşı talep hakkı ayrıca saklıdır. İptal edilecek siparişlere ilişkin ürünlerin mutlaka düzenlenen faturanın orijinali ile birlikte teslimi gerekmektedir. Fatura aslının iadesi zorunludur. Ancak, fatura aslının gönderilmemesi halinde KDV ve varsa sair yasal kesintiler iade edilemeyecektir.

6.3. İptal/iadeye ilikin siparişlerdeki ürünlerin teslimi de yalnızca ŞİRKET tarafından belirlenen nakliye şirketleri veya ŞİRKET’İn kendi dağıtım ağı ile kimlik kontrolü yapılarak teslim alınır. Farklı bir nakliye şirketi ile teslimat talep edilemez.

6.4. Kredi Kartına İade Prosedürü: MÜŞTERİ’nin siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya hakem heyeti kararları ile tüketiciye bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedüründe MÜŞTERİ ürünü kaç taksit ile aldıysa banka müşteriye geri ödemesini o sayıdaki taksitle yapmaktadır. ŞİRKET bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, banka poslarından yapılan taksitli harcamaların MÜŞTERİ’nin kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına banka tarafından aktarılır. MÜŞTERİ’nin kiralamanın iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 iade yansıyacak ve müşteri iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri kiralamanın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır. Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda ŞİRKET, banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği müşteriye nakit para ile ödeme yapamaz. MÜŞTERİ işyeri yani ŞİRKET, bir iade işlemi sözkonusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, MÜŞTERİ işyeri yani ŞİRKET ilgili tutarı bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda anlatmış olduğumuz prosedür gereğince müşteriye nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, ŞİRKET'nın bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır. MÜŞTERİ, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüd eder.

6.5. Havale/Eft ödeme seçeneklerinde İade Prosedürü: Havale/EFT ödeme seçeneklerinde iade tüketiciden banka hesap bilgileri istenerek, tüketicinin belirttiği hesaba (hesabın fatura adresindeki kişinin adına veya kullanıcı MÜŞTERİ’nin adına olması şarttır) havale ve /EFT şeklinde yapılacaktır.

7. AYIPTAN DOĞAN SORUMLULUK

7.1. Ayıplı Mal: Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda ya da reklam ve ilanlarında yer alan veya ŞİRKET tarafından bildirilen veya standardında veya teknik düzenlemesinde tespit edilen nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan ya da tahsis veya kullanım amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar, ayıplı mal olarak kabul edilir.

7.2. Tüketici, kiralama söz konusu olduğundan malın teslimi tarihinden itibaren derhal ayıbı ŞİRKETya bildirmekle yükümlüdür. Tüketici bu durumda, bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme, malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi haklarına sahiptir.

7.3. Bu madde ile ayıba karşı sorumlu tutulanlar, ayıba karşı daha uzun bir süre ile sorumluluk üstlenmemişlerse, ayıplı maldan sorumluluk, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile malın tüketiciye teslimi tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımına tabidir.

7.4. Ayıplı malın neden olduğu zararlardan sorumluluğa ilişkin hükümler dışında, ayıplı olduğu bilinerek kiralanan mallar hakkında yukarıdaki hükümler uygulanmaz.

7.5. Kiralamaya sunulacak ayıplı mal üzerine ya da ambalajına, imalatçı veya ŞİRKET tarafından tüketicinin kolaylıkla okuyabileceği şekilde "özürlüdür" ibaresini içeren bir etiket konulması zorunludur. Yalnızca ayıplı mal kiralanan veya bir kat ya da reyon gibi bir bölümü sürekli olarak ayıplı mal kiralanmasına, tüketicinin bilebileceği şekilde tahsis edilmiş yerlerde bu etiketin konulma zorunluluğu yoktur. Malın ayıplı olduğu hususu, tüketiciye verilen fatura, fiş veya kiralama belgesi üzerinde gösterilir.

7.6. Güvenli olmayan mallar, piyasaya özürlüdür etiketiyle dahi arz edilemez. Bu ürünlere, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümleri uygulanır.

7.7. Bu hükümler, mal kiralanmasına ilişkin her türlü tüketici işleminde de uygulanır.

7.8. Tüketicinin malı kullanım tarzı dışında aykırı kullanmasından kaynaklanan arızalar, iki ve üçüncü fıkra hükümleri kapsamı dışındadır.

7.9. Malın tamir süresi, yönetmelikte ilan edilen azami tamir süresini geçemez. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın ŞİRKETsı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir.

8. TEMERRÜT HÜKÜMLERİ

8.1. Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklarından edimlerini yerine getirmemesi durumunda Borçlar Kanunu'nun 106-108. maddelerinde yer alan temerrüt hükümleri uygulanacaktır. Temerrüt durumlarında, herhangi bir tarafın edimlerini süresi içinde haklı bir sebebi olmaksızın yerine getirmemesi durumunda diğer taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa 7 (yedi) günlük süre verecektir. Bu süre zarfında da yerine getirilmemesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraf mütemerrit olarak addolunacak ve alacaklı taraf borcun ifa edilmemesinden dolayı borcun ifasını ve gecikme tazminatı isteyebilir ya da karşı tarafa bu haklarından vazgeçtiğini bildirmek sureti ile borcun ifa edilmemesinden doğan zararının ve giderilmesini isteyebilir ya da sözleşmeden dönebilir. Sözleşmeden dönünmesi halinde taraflar karşılıklı olarak ifa yükümlülüğünden kurtulur ve daha önce ifa ettikleri edimleri geri isteyebilir. Bu durumda borçlu kusursuz olduğunu ispat etmedikçe alacaklının sözleşmenin hükümsüz kalması sebebiyle uğradığı zararları tazmin etmekle yükümlüdür. Temerrüt halinde uygulanacak faiz oranı borcun doğduğu tarihte yürürlükte olan T.C. Merkez Bankası (TCMB) gecelik borç alma faiz oranıdır.

8.2. ŞİRKETnın işbu yükümlülüğünü yerine getirmesini engelleyebilecek mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefetleri, ulaşımın kesilmesi, yangın, deprem, sel baskını gibi olağanüstü olaylar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içerisinde teslim edemez ise, bu tip durumlarda MÜŞTERİ, ŞİRKET'in hiçbir sorumluluğu olmadığını, siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresinin engelleyici durumunun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. MÜŞTERİ’nin siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 (on) gün içerisinde kendisine ödenir. (Kredi kartı ile yapılan taksitli alışverişlerde ise kredi kartına iade için yukarıdaki prosedür MÜŞTERİ tarafından kabul edilir.)

9. YETKİLİ MAHKEME
Tüketiciler, ŞİRKET ile sorunları olursa, sorunu ŞİRKET’nın çözememesi durumunda, ürün bedeli talep tarihi tibariyle 6502 Sayili Tüketicinin Korunmasi Hakkinda Kanun’a ilişkin Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğde belirtilen tutara kadar olan işlemlerle ilgili şikayet ve itiraz konularında başvurularını ürünü kiraladıkları veya ikametgahlarının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne; ürün bedeli tebliğde belirtilen tutarın üzerinde olan işlemlerle ilgili şikayet ve itiraz konularında başvurularını ise, ürünü kiraladıkları veya ikametgahlarının bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemesine yapabileceklerdir.

6502 Sayili Tüketicinin Korunmasi Hakkinda Kanunun 68. Maddesi ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin, 6. Madde’sinde yer alan parasal sınırların arttırılmasına ilişkin Tebliğ gereğince, büyükşehir statüsünde bulunan illerde faaliyet gösteren il hakem heyetlerinin uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin alt parasal sınır başvuru yılına ait ilgili yönetmelikte güncel olarak belirlenen tutardır ve bu yönetmelikte belirlenir.

10. YÜRÜRLÜK

12 (oniki) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, MÜŞTERİ tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve 06.08.2020 tarihinde derhal yürürlüğe girmiştir.

ŞİRKET: Kapkutu İnternet Hizmetleri A.Ş.

 

MÜŞTERİ: Damla Tomsuk

 

TARİH: 06.08.2020